ziek?

Wat te doen in geval van ziekte van uw kind?

Ziekteduur: Minder dan 3 of 3 opeenvolgende kalenderdagen
Ouders mogen dit attest zelf
vier keer per schooljaar schrijven.
Meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen of reeds vier keer een attest geschreven door de ouders.
Wat indienen? Eén van de ouders stelt zélf een schriftelijke verklaring op en bezorgt deze verklaring aan de klastitularis. Altijd een attest van dokter, tandarts, orthodontist, erkend labo, psychiater, … indienen bij de klastitularis.

Help ons om uw kind  goed op te volgen.

Meld voor 9 u. aan het secretariaat dat uw kind afwezig zal zijn.
Het secretariaat brengt daarna de klassenleerkracht op de hoogte.
Als we niets van U gehoord hebben, contacteren we u na 9u zelf, om te verifiëren of uw kind veilig thuis is.