openingsuren

  • De lessen beginnen ’s morgens om 8u30 en eindigen om 12u10.
    Ze beginnen terug om 13u45. De school gaat uit om 15u45.
  • Toezicht op de speelplaats: ’s morgens vanaf 8u en ’s middags vanaf 13u15.
  • Voorschoolse opvang vanaf 7u en naschoolse opvang tot 18u30.
  • We vragen aan de ouders van kinderen om bij het 1ste belsignaal de school te verlaten, zo krijgen onze kinderen alle ruimte onder de overdekte speelplaats om bij hun klas te gaan staan.
  • Aan de ouders van kinderen in de kleuterafdeling vragen we om niet mee te gaan tot aan de klas, maar om afscheid te nemen op de speelplaats.