leerlingen parlement

Naast wiskunde, taal, werkelijkheidsonderricht, muzische opvoeding,…
zijn er ook nog leergebiedoverschrijdende eindtermen.
Naast “leren leren” en “ict” zijn er o.a. nog  de “SOCIALE VAARDIGHEDEN”.

In de Triangel vertaalden we deze vaardigheden naar ons pedagogisch project
onder punt 3 “democratie, betrokkenheid en socialisatie”
en punt 4 “emancipatie”.
Deze vaardigheden worden o.a. geoefend in het leerlingenparlement.
De begeleiders en vertrouwensfiguren zijn juf Lisa en juf Joceline.
Ze komen maandelijks samen met de verkozen leerlingen van het derde tot zesde leerjaar.
Het leerlingenparlement staat ook in voor het peter- en meterschap voor kinderen van het eerste leerjaar en nieuwe kinderen in de Triangel.
Ook het project GOEPAGRADA wordt door ons parlement aangebracht.

goedendag pardon graag gedaan dankuwel