leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB GENT

Binnen onze school bestaat een samenwerkingsverband met het

Centrum voor Leerlingen­begeleiding (CLB).

De hoofdzetel van dit C.L.B lokaliseert zich in Gent (Jubileumlaan 215).

De directeur van dit centrum is Mevr. Vera Van Heule

De C.L.B.-medewerkers die samenwerken met “de Triangel” kunnen gecontacteerd worden in de afdeling Brugge.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding – Afdeling Brugge

Langerei 26, 8000 BRUGGE
tel.: 050/33.21.72
clb.brugge@stad.gent

Steffi Oosterlinck, arts
steffi.oosterlinck@stad.gent
09/32.35.300

Ruth Verbeke, paramedisch werker
ruth.verbeke@stad.gent

Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
franky.cosman@stad.gent

Sylvia Birmanns, maatschappelijk werker
sylvia.birmanns@stad.gent

CLB hoofdzetel
09/32.35.300

De juf/meester is en blijft de eerste lijn zorgfiguur. Zij of hij werkt van ’s morgens tot ’s avonds met uw kind en kent het door en door. Zij/hij werkt nauw samen met de collega’s van de zorg.

DE ZORGKLAS

De zorgcoördinator is de centrale spil waarrond alle initiatieven van zorg draaien.  Als meldpunt voor kleuter- en lager onderwijs is zij de contactpersoon tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB.  Zij bewaakt ook het leerlingenvolgsysteem  VOLG en de daaraan gekoppelde remediëring.

zorg@de-triangel.be